NHREC Secretariat contact details:

Dr. T Muthivhi
Tel: (012) 395-8125
Fax: 086 632 7341
Email: tshilidzi.muthivhi@health.gov.za
Website: https://www.health.gov.za/nhrec-home/
Mr. Jacques van der Westhuizen
Tel: (012) 395-8119
Fax: 086 632 7890
Email: Jacques.Vanderwesthuizen@health.gov.za
Website: https://www.health.gov.za/nhrec-home/